Gods Weg | Een predikantsvrouw vertelt

Gods Weg | Een predikantsvrouw vertelt

Als ik zie wat Gods genade in Rankweil nu na ruim 20 jaar ERKWB bewerkt heeft, dan ben ik nog steeds net zo enthousiast en dankbaar als in de beginperiode.

Reinhards roeping tot predikant begon met een kerkblaadje dat hij las, een blaadje dat hij eerder al in de prullenbak had gegooid. Wat een originele manier om iemand zo tot het ambt te roepen. Dat was het begin en wat een avontuur zou nog er volgen…

Een tijdje later las ik tijdens mijn dagelijkse bijbelstudie in mijn bijbel over Abrahams roeping om zijn huis, familie en land te verlaten. Voor ons kwam die roeping precies omgekeerd: uit Karinthië helemaal terug naar Vorarlberg, waar Reinhard oorspronkelijk vandaan komt.
Om dat met 4 kleine kinderen en zonder geld te doen, in het volste vertrouwen op God, dat maakte me niet bang. We gingen! Heel veel anderen begrepen ons niet en vonden dat bijzonder onverantwoord.

Tot op de dag voor de verhuizing hadden we in Vorarlberg nog steeds geen woonruimte in het vooruitzicht. In de provincie Oberösterreich stond eventueel een kleine vakantiewoning tot onze beschikking, maar daar wilden we niet heen. We wilden naar Rankweil. Pas toen de verhuiswagen, die ons gratis ter beschikking was gesteld, met onze meubels al lang en breed vanuit Karinthië richting het noorden onderweg was, kregen we het verlossende telefoontje: Er was een adres voor ons in Rankweil!
We zijn twintig jaar geleden uit Karinthië vertrokken, gingen de weg die God ons wees en stichtten toen met hulp van de familie Peter een gemeente in Rankweil. (wordt vervolgd)

Soli Deo Gloria – Bernadette Mayer

Next Post

Comments are closed.