Project Kerkplanting Graz

Project Kerkplanting Graz

De vraag van Graz | Kom over en help ons!

Graz | Hoofdstad van Steiermark
In het najaar van 2017 werd dominee Reinhard Mayer uit Rankweil benaderd met de vraag: “In Graz is een groep van circa 50 christenen die graag een eigen Bijbelgetrouwe kerk willen vormen. Kunt u bij ons komen preken, kunt u ons helpen?”
Graz (Steiermark) – Rankweil (Vorarlberg), daartussen liggen ruim 600 kilometers!
Het leek dominee Mayer een onmogelijkheid, ook omdat hij maandelijks naar Innsbruck (200km) en Bludenz reist om in de Predigtstationen voor te gaan. Toch liet de vraag van Graz hem niet los. Hij legde de situatie ook bij de SSRO neer: “God roept ons om Zijn Woord te verkondigen, wat kunnen we voor Graz betekenen? Hoe gaan we hen helpen?

Onverwachte ontwikkelingen
Inmiddels zijn de eerste contacten tussen Graz en dominee Mayer gelegd. Ook is er een predikant die de roep om werkzaam te zijn in Duitstalig gebied voelt. Zonder dat hij van de situatie in Graz wist zocht hij begin 2018 contact met de SSRO. Zijn gebed is of God hem de juiste weg wil wijzen

Geloof, gebed en geld gevraagd
Als SSRO ervaren we heel duidelijk dat ook Graz niet zomaar op ons pad is gekomen. De Heere gaat soms bijzondere wegen, waar wij de route en eindbestemming niet van weten! Daarom heeft de SSRO toegezegd, in vertrouwen op Hem, om ook het werk van kerkplanting in Graz voor 4 jaar te willen ondersteunen. Zo willen we ook voor Graz ruim € 26.400 aan extra inkomsten per jaar werven, zodat ook de bestaande ondersteuning van de huidige ERKWB-gemeenten door kunnen gaan.

Helpt u mee om de Evangelieverkondiging in Graz mogelijk te maken?  Gedenk Graz in uw gebeden en geef wat u missen kunt. U kunt uw gift overmaken op NL34 RABO 0312 8935 07 tnv SSRO-Assen ovv “Graz”.

Of doneer direct met iDeal door op onderstaande button te klikken!

Nodig per jaar: € 26.400

Reeds behaald: € 0,00

Einddatum project: eind 2023