Project Kerkplanting Innsbruck

Project Kerkplanting Innsbruck

Predigtstation Innsbruck | Het kerkelijk opbouwwerk is begonnen!

Innsbruck | Hoofdstad van Tirol
Het begon in het najaar van 2015 met 8 personen en 8 mopshonden in één keuken ergens in Innsbruck. Niet de meest ideale omstandigheden voor een kerkdienst. De keuken is inmiddels te klein geworden en het is de wens om van dit Predigtstation een zelfstandige ERKWB gemeente te maken.

Missionair predikant
De Nederlandse theologiestudent Klaas Rozema zal D.V. in het najaar van 2018 door de ERKWB-Rankweil beroepen worden als predikant. Hij zal dan als missionair predikant/gemeentestichter door Rankweil worden uitgezonden naar Innsbruck. Een prachtige stad, gelegen tussen de bergen, in een rooms-katholieke omgeving. Maar met lege kerken, omdat maar weinig mensen God de Vader en Jezus Christus kennen.

Geloof, gebed en geld gevraagd
De SSRO heeft toegezegd de kerkplanting in Innsbruck mee te ondersteunen voor een periode van 4 jaar. Voor ons als stichting is dit best spannend, omdat we helaas te maken hebben met een vergrijzend donateursbestand en daardoor minder zeker zijn van voldoende inkomsten. We willen de komende 4 jaren graag € 26.400 aan extra inkomsten zien te werven om de Evangelieverkondiging in Innsbruck mogelijk te maken.

Want we geloven dat dit project niet voor niets op ons pad geplaatst is. Er is een geestelijke honger naar Gods Woord in de Alpen! Daarom mogen wij vertrouwen op Hem, die in alles zal voorzien en willen wij de kerkplanting in Innsbruck van harte ondersteunen en bij u/jullie aanbevelen.

Helpt u mee met de opbouw van een ERKWB-gemeente in Innsbruck? Gedenk Innsbruck in uw gebeden en geef wat u missen kunt. U kunt uw gift overmaken op NL34 RABO 0312 8935 07 tnv SSRO-Assen ovv “Innsbruck”.

Of doneer direct met iDeal door op onderstaande button te klikken!

Nodig per jaar: € 26.400

Reeds behaald: € 0,00

Looptijd project: 1 oktober 2018 t/m 30 september 2022