Beleid

Ons beleid en onze statuten

Stichting Steun Reformatie Oostenrijk heeft als doel het financieel en materieel ondersteunen van de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisse door middel van donaties en giften vanuit Nederland. Een uitgebreide beschrijving van ons beleid en doelstelling kunt u lezen in de ANBI-verklaring.

 

 

Statuten

De statuten van de stichting zijn vastgelegd in een notariële akte. Daarin is ondermeer geregeld dat Gods Woord de grondslag van de stichting is, zoals beleden in de Drie Formulieren van Enigheid van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
De stichting is opgenomen in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle.