Contactgemeenten

Contactgemeenten | Broeders en zusters in Nederland

De SSRO wisselt informatie uit met Nederlandse contactgemeenten die gekoppeld zijn aan een Oostenrijkse of Zwitserse gemeente. Deze broeders en zusters bouwen een relatie met een ERKWB-gemeente op, ondersteunen met het kerk-zijn en het kerkelijk opbouwwerk. Iedere contactgemeente heeft een eigen Oostenrijk/Zwitserland commissie die contacten met de ERKWB-gemeente onderhoud en inzamelacties organiseert. Ook worden er wederzijdse bezoeken aan elkaar gebracht.

De contactgemeenten zijn:

  • GKv Maranathakerk te Ridderkerk en ERKWB Neuhofen a/d Krems – Oostenrijk
  • GKv Immanuelkerk te Krimpen a/d IJssel en ERKWB Rankweil – Oostenrijk
  • GKv Fonteinkerk te Vlaardingen en ERKWB Winterthur – Zwitserland
  • vacant   en ERKWB Bazel – Zwitserland
  • Hervormde Morgenstergemeente te Zoetermeer en ERKWB Innsbruck (i.o.)

Basel en Wenen
Voor Basel zoekt de SSRO op dit moment een partnergemeente in Nederland die goed aansluit bij wat Basel op dit moment nodig heeft.

De ERKWB “New City Wien” komt voort uit het zendingswerk van de Orthodox Presbyterian Church in America en ontvangt ondersteuning vanuit de Verenigde Staten. De gemeente heeft daarom geen contactgemeente in Nederland en ontvangt geen financiële steun van de SSRO.