Gebedspunten

De kracht van het gebed

U kunt bidden voor:

  • de gemeente van Neuhofen, die al jaren vacant zijn en verlangen naar een eigen evangelist of predikant.
  • Günter Deer, ouderling van Neuhofen, die een stamceltransplantatie heeft ondergaan. Bidt voor genezing en kracht.
  • de ERKWB-Synode die in mei 2018 gehouden zal worden.
  • alle ERKWB predikanten, die vaak op een eenzame post staan en moeten ploegen op de rotsen.
  • het werk van kerkplanting in Innsbruck en Graz.
  • voor voldoende sponsors en giften vanuit Nederland, zodat de SSRO het werk van kerkplanting en de Evangelieverkondiging in de Alpenlanden blijvend kan ondersteunen.
  • voor Klaas Rozema, die God wil volgen naar Oostenrijk en van Hem wil getuigen onder de bevolking van Innsbruck.

U kunt danken voor:

  • alle betrokken en trouwe donateurs
  •  de verrassende momenten die God ons steeds weer geeft, deuren die onverwacht opengaan.
  • de kerkelijke verbreding en de goede contacten die zijn ontstaan

Dank voor uw gebed!