In memoriam Anne Petter

In memoriam Anne Petter

Op 29 mei 2017 is onze vriend Anne Petter op de leeftijd van 74 jaar in Màlyinka (Hongarije) zeer plotseling door zijn Heer en Heiland tot Zich genomen. Anne kwam al vanaf de zestiger jaren in Hongarije om predikanten en gemeenten daar, achter het toen nog bestaande IJzeren Gordijn,te ondersteunen. Hij had er vele vrienden en zo werd Hongarije min of meer zijn tweede vaderland waar hij graag kwam en ook zijn vakanties doorbracht.

Medio tachtiger jaren, onderweg naar Hongarije’, legde Anne na een tip van professor Jochem Douma aan in Neuhofen waar hij kennis maakte met een Oostenrijkse predikant,die het plan had om in Oostenrijk een gereformeerde kerkte stichten. Zonder hulp van elders zou dat niet lukken en daarom richtte Anne, samen met enkele anderen, de SSRO op. Zo ontstond de Evangelisch Reformierte Kirche te Neuhofena/d Krems. Er zijn vervolgens prachtige ontwikkelingen geweest, die tot nu toe geleid hebben tot vijf ERKWB-gemeenten. Met tegenslagen,die het werk ook gekend heeft, kon de optimistische Anne lastig omgaan. Met zijn rotsvaste geloof in de Heer wist hij dat uiteindelijk het plan van zijn Zender het zou winnen.Dat wist hij ook voor zijn eigen leven. In de mooie maar ook in de soms moeilijke persoonlijke momenten.We hebben Anne leren kennen als een door en door betrouwbare vriend met een voorbeeldig vertrouwen in zijn Heer.

Een vriend die altijd klaar stond voor de gemeenten in Oostenrijk en Zwitserland. Een vriend voor wie geen moeite te groot was als hij de HERE daarmee kon dienen .In 2005 nam Anne, na 20 jaar als secretaris betrokken te zijn geweest bij het werk van de SSRO, afscheid.In het Oostenrijk bulletin van destijds liet hij blijken dat dit afscheid hem raakte. Maar Anne schreef er bij: “Tenslotte ben ik niet onmisbaar, maar de zegen van onze hemelse Vader hebben we wel hard nodig. Het gaat om de verbreiding van Zijn Naam en de groei van Zijn Koninkrijk”.Op 10 juni j.l. is Anne in zijn woonplaats Dalfsen begraven. Een vriend is van ons heengegaan. We weten hem geborgen bij zijn Hemelse Vader die hij altijd met volle inzet heeft willen dienen, ook in het werk van de SSRO dat zijn hart had.

Mede namens het huidige bestuur, zijn vrienden,Jan Krol en Jan Los oud- voorzitter en oud-penningmeester SSRO

Next Post Previous Post

Comments are closed.