Niedrig und Bescheiden, ERKWB Neuhofen

Niedrig und Bescheiden, ERKWB Neuhofen

Niedrig und bescheiden | Evangelisch Reformiert WB in Neuhofen.

Maandagavond kwam Ernst Leeftink, in het dagelijks leven predikant en in zijn vrije tijd o.a. onze penningmeester,  terug van een weekendje Neuhofen. Zondag 19 november mocht hij voorgaan in de morgendienst bij onze broeders en zusters in de ERKWB Neuhofen.

“Het was erg bemoedigend om weer eens bij onze Geschwister te zijn. Na een reis van ongeveer 12 uur werd ik door de man van Rosmarie (op de foto de 2e van links) vanaf Bahnhof Wels afgehaald. Zondag preekte ik over Micha 5:1-5, een profetische tekst die op zeven manieren naar onze Heer en Heiland Jezus Christus verwijst. Het thema was deze keer in het Engels, zoals in de foto-bijlage te zien is.

Jesus, unser Herr

a) ist niedrig und bescheiden

b) regiert

c) ist ein Befreier und Erlöser

d) ist ewig

e) erfüllt alle Verheissungen Gottes

f) ist ein Hirte

g) IST unser Friede

De preek werd erg goed ontvangen. Niet alleen vanwege de overzichtelijke struktuur, maar ook inhoudelijk. Dat kwam, merkte ik, omdat onze Geschwister in Neuhofen veel meer dan hier in Nederland, denk ik, ervan doordrongen zijn dat we pas echt vrede met God kunnen hebben dankzij Jezus Christus. In deze preek stond Christus centraal, hoe Hij door de profeet Micha al is aangekondigd als de manier waarop God vrede op aarde voor alle mensen bewerken zal. Het is echt een diep besef van ‘Ohne Jesus kein Friede – Kenne Jesus, dann kennst du Frieden’.

Eén van de gemeenteleden vertelde mij dat in haar nabije omgeving geliefden een algemeen geloof in God hebben, maar niet die persoonlijke band met Christus kennen, en daarom óf oppervlakkig geloven óf diep van binnen onzeker zijn, maar dat laatste natuurlijk niet willen erkennen en daarom elk gesprek vermijden.

’s Avonds hebben we de preek besproken in de Abendgottesdienst. De zeven karaktistieke elementen van Christus om vrede met God te bewerken zijn allemaal nodig. Toen we doorspraken over de vraag, welke van de zeven men het meest aansprekend vond, antwoordde Günter: als je naar het bestaan van onze gemeente kijkt: niedrig und bescheiden. Dat kenmerkt de ERKWB-gemeente in Neuhofen.

We bespraken ook een paar andere vragen, o.a. of ziekte uit Gods hand komt of niet. Die vraag houdt de gemeente bezig nu Günter opnieuw vier chemokuren moet ondergaan. Twee heeft hij achter de rug, na nr. 4 volgt een soort beenmerg/stamceltransplantatie (vergeef me dat ik het niet precies weet – echt niet mijn vakgebied).

Voor de kenners onder ons: op de foto staan drie onbekende gezichten. Zoals Joseph, hij  is een goede bekende van Günter en was voor de eerste keer in de Gottesdienst. Hoe bijzonder! Maar ook Adam & Laura, zij zijn een jong stel die sinds hun trouwen in juni, ongeveer 20 km. van de kerk vandaan wonen. Ze bezoeken bijna elke zondagmorgen de Gottesdienst. Ze komen uit Hongarije en zijn door hun plaatselijke Hongaarse predikant naar de ERKWB verwezen. Adam werkte al langer in Oostenrijk, Laura is snel bezig de Duitse taal én het lokale dialect te leren. Komende zondag, als domineeThomas Reiner van de ERKWB Winterthur voorgaat, zullen ze het Avondmaal meevieren. Ook heel bijzonder! Verder bezoekt Karl, een man van rond de 50, sinds een aantal maanden ’s avonds de Gottesdienst. Zondagavond was hij er ook bij. Erg mooi om te zien. Dus dat zijn vier nieuwe gezichten. Op zo’n kleine gemeente is dat een groot getal. Dat heeft mij echt bemoedigd – God is goed!

Hartelijke groeten en in alles Gods zegen toegewenst!”

Ernst

Heel blij en dankbaar: 4 nieuwe bezoekers

 

Next Post Previous Post

Comments are closed.